İşletmede Finansman Kavramı ve Tanımı

 

Finansman fonksiyonu, işletmenin önemli ve kolaylaştırıcı fonksiyonlarından biridir. Çünkü işletmeler iktisadi mal ve hizmet üretiminde bulunabilmek için birtakım fınansal olanaklara (nakit veya fon) ihtiyaç duyarlar. Söz konusu fınansal olanakların işletme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde ve işletmenin amaçlarına uygun olarak sağlanması işletmelerdeki finansman fonksiyonunun konusunu oluşturur. Finansman fonksiyonu bağlamında, bir yandan işletmenin ihtiyaç duyduğu fonlar en uygun kaynaklardan en uygun zamanda karşılanabilmeli, diğer yandan işletmenin elde ettiği bu fonlar en etkin veya en kârlı bir biçimde değerlendirilebilmelidir. Buna göre finansman fonksiyonun kapsamını aşağıdaki hususlar oluşturmaktadır:

a. Nakit ihtiyacının sağlanması,

b. Sağlanan nakitlerin en uygun bir şekilde kullanılması.

Bu anlamda fınansman fonksiyonu, işletmenin ihtiyaç duyduğu fonların en uygun koşullarda sağlanması ve bu fonların en etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetler şeklinde tanımlanabilir’.

Finansman fonksiyonunun başlıca çalışma alanları arasında; finansal planlama ve denetleme, finansal ihtiyaçları karşılayacak fonların bulunması ve top-‘ lanması (tedariki) ve fonların yatırımı konuları yer almaktadır. Finansman fonkSiyonunun çalışma alanları aynı zamanda bir işletmenin finansman yöneticisinin görevlerini oluşturmaktadır.

 

FİNANSMAN BÖLÜMÜNÜN İŞLETME ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ YERİ

Finansman yöneticisinin işletme organizasyonu içindeki yeri, işletmenin küçük veya büyük işletme oluşuna göre değişir. Ancak, genelde fınans yöneticileri, Firmanın reel varlıkları ile firmanın nakit elde ettiği finansal piyasalar arasında yer alırlar. Yani nakdin yatırımcılardan firmaya ve geri dönüp tekrar yatırımcılara akışında yadsınamaz önemleri vardır3. Modern işletmelerde, finansal yöneticiler genellikle genel müdür yardımcısı statüsüne sahip olmakta ve üst yönetimin bir Üyesi olarak çalışmaktadırlar. Bazı büyük işletmelerde kurmay görevi gören bir finansman komitesi de bulunabilmektedir.

Finans işlerinin örgütlenmesi Şekil 2.6’da daha açık olarak gösterilmiştir.

FİNANSMAN-BÖLÜMÜNÜN-İŞLETME-ORGANİZASYONU-İÇİNDEKİ-YERİ-şekil

Şekil 2.6: Finansman Bölümü Organizasyon Şeması

 

Profesyonel yönetim anlayışı ile beraber değişen örgütsel anlayış sonucunda. ülkemizdeki birçok işletmenin fınansal yönetime gereken önemi vermeye başladığı söylenebilir.

3. İŞLETMENİN SERMAYE YAPISI

İşletmenin finansal yapısı. işletmenin sermaye miktarı ve bu sermayenin oluşma biçimi ile ilgilidir. Sermaye kavramının tek bir tanımının yapılması olanağı yoktur. Sermaye kavramı aşağıda da sıralandığı gibi iktisat, muhasebe, hatta işletmeciliğin değişik alanlarında farklı anlamlarda kullanılmaktadır.

Iktısat biliminde sermaye: üretim agar tahsis edilen tüm fiziksel üretim araçlarını kapsayan bir kavramdır.

Muhasebede sermaye;  işletme sahip veya sahiplerinin”

işletmeye tahsis ettikleri para veya öteki varlıklar olarak pasifindeki bir hesap kalemi olarak ifade edilen Bilanço eşitliği açısına dan ise toplam net aktifler ile borçlar arasındaki fark olmaktadır.

İşletmecilik açısından sermaye; işletmenin amacına ve üretim ve! veya pazarlama fonksiyonlarına uygun olarak sahip olduğu tüm maddi ve maddi olmayan varlıklardır. Gerek işletmecilik gerekse finansal açıdan çeşitli sermaye kavramları söz konusu olabilmektedir.

 

 

Eğitim kategorimizdeki diğer makalelerimizi incelediniz mi? ( Konu Linki )

Yazar Hakkında

AnonimYufersu {Yufersu}[email protected]

Yorumlar


Sen de Yorumla!( Dikkat! Yorum bildirimlerinden anında haberdar olmak için lütfen doğru mail adresi giriniz.)