İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi

İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi

İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi

Personel Fonksiyonu” adıyla anılan bu işlev, 1990’Iarın başlarından itibaren “İnsan Kaynakları Yönetimi” kavramı olarak kabul görmeye başlamıştır. Personel yönetimi anlayışından insan kaynakları yönetimi anlayışına geçişte etken olan faktörler arasında; ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmeleri, nitelikli insan gücünde gözlenen artış, sendikacılığın gelişimi, çalışma koşullarını düzenleyen yasaların yürürlüğe konulması, işgörenlerin eğitim ve kültür düzeylerinin yükselmesi sonucu demokratik ve insanca işlem görme taleplerinin artması, bilgi toplumları hâline gelen sanayileşmiş ülkelerde bireyin bilgi üretmenin odağı hâline gelmesi, istek ve beklentilerde değişiklikler olması ve nihayet kadınların iş hayatına girmesi gibi hususlar sayılabilir.

Tarihsel süreç içindeki gelişimi değerlendirildiğinde, insan kaynakları yönetimi, son yıllarda, çalışma yaşamında geniş yankı uyandıran ve adından sıkça söz ettiren, işletmeler tarafından her geçen gün daha fazla önem veriImeye başlanan bir yönetim yaklaşımı olmuştur.

Günümüzde gerek küresel pazarlarda faaliyet gösteren gerekse de yerel ölçekli işletmeler, artık bünyelerinde insan kaynakları birimini oluşturmak ve yönetmek faaliyetlerini zorunluluk olarak görmektedir.

 

İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı ve Niteliği

insan-kaynaklari-yonetimi-kavrami-ve-niteligiInsan kaynakları kavramı, bir kuruluşun üst yöneticisinden, en alt konumdaki işgörenine kadar çalışanların tümünü kapsar. Bu kavram aynı zamanda, işletmenin dışında yer alan ve potansiyel olarak işletmenin yararlanabileceği iş gücünü de kapsar. En azından bu son unsur açısından insan kaynakları kavramının alışılmış “personel” kavramından daha kapsamlı ve farklı anlamları içerdiği ileri sürülebilir. İnsan kaynakları yönetimi, işletme için gerekli sayı ve nitelikteki insanın sağlanması ve sağlanan bu kişilerin yasalar çerçevesinde etkin bir biçimde çalıştırılması çabalarını içermektedir. Niteliği bu şekilde belirtilen insan kaynakları yönetiminin ulaşmak istediği temel amaçlar şunlardır.

a. lşgörenlerin ihtiyaçlarını karşılayıp, mesleki açıdan gelişmelerini sağlamak.

b. İşgörenlerin bilgi, beceri ve yeteneklerini içten gelen bir istekle işe koymalarını ve rasyonel biçimde kullanmalarını sağiamak suretiyle, işgörenlerin işletmeye olan katkılarını en üst düzeye çıkarmak.

c. İş yaşamının kalitesini yükseltmek.

d. Örgüt içi ve örgüt dışı çevre ile kalıcı ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmek.

 

insan-kaynaklari-yonetimi

 

Bu amaçlar; işgören performansının arttırılması, işlerden doyum sağlanması ve sağlıklı bir çalışma ortamına kavuşturulma ile ilgilidir. Insan kaynakları yönetiminin yalnızca birinci amaç üzerinde yoğunlaşıp ikincisini ihmâl etmesi durumunda, işgören olarak insanın diğer üretim araçları olan hammadde, para ve makineden farkı kalmayacaktır.

Oysa ikinci amaç, işgöreni diğer üretim araçlarından ayrı tutmakta ve örgütlerin insanlar için var olduğu ilkesini ön plana çıkartmaktadır. Bu husus, insan kaynakları yönetiminin hedeflediği birinci amacına ulaşmasının ikinci amacının gerçekleşmesine bağlı olduğu gerçeğini ortaya koymaktadır.

Işte çağdaş insan kaynakları yönetimi bu bilinci ön plana çıkarma gayretindedir. Eğer bir işletmede belirli bir dönemde işten ayrılanların sayısı kabul edilebilir makul bir düzeyin üstünde ise iş kazaları ve meslek hastalıkları ciddi boyutlara ulaşmışsa,  işe geç gelme ve devamsızlık oranı yüksekse, bozuk ürün miktarı artıyorsa, toplu sözleşmeler sürekli biçimde sürüncemede kalıyorsa, işgörenlerin iş doyumu ve moralleri düşükse o işletmede insan kaynakları yönetimi açısından ciddi sorunlar var demektir.

Sözünü ettiğimiz sorunlardan biri, birkaçı veya tamamının varlığı işletmede maliyetlerin yükselmesi ve verimliliğin düşmesiyle sonuçlanacaktır. O hâlde, işletmelerde insana yönelik bütün kararlarda hata payını en aza indirmek ve etkili bir insan kaynakları yönetimini gerçekleştirebilmek gerekir.

Bu görevi işletmelerin insan kaynakları bölümleri yapmak durumundadırlar.

 

Eğitim kategorisi içerisinde yer alan diğer makalelerimizi incelediniz mi? Sizin için faydalı içeriklerimizin olabileceğini düşünüyoruz. ( Konu Linki )

Oy Verirmisiniz ?
Kullanıcı Oyları
[Toplam: 0 Ortalama: 0]
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: iky, insan kaynakları yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi Kavramı ve Niteliği, Personel Fonksiyonu
Eklenme Tarihi: 14 Ağustos 2018

Konu hakkında yorumunuzu yazın